Sjedište – Ante Mandića 20, 51000 Rijeka

Radiona – Pužići 8, Rijeka